Sektör / Kullanım Alanı
Abone Sayısı
Bireysel Kullanım 2.961 Abone
Ticari İşletme 4.053 Abone
Devlet Kurumu 1.171 Abone
Özel Eğitim Kurum 668 Abone
Siyasi Parti 432 Abone
Özel Sağlık Kurumu 1.672 Abone
Dernek - Sivil Toplum Kuruluşu - Vakıf B250
TOPLAM 11.170 Abone